Kategoria: Zioła w polskim domu

Związki mineralne

Związki mineralne — tak w formie makro-, jak i mikroelementów — dzięki zawartym w nich pierwiastkom oraz zdolności rozpuszczania się w soku komórkowym, odgrywają poważną rolę w życiu człowieka. Ostatnio zwrócono na niektóre z nich szczególną uwagę, ze względu na częsty niedobór i wpływ tego braku na organizm ludzki. Niekiedy pełnią one funkcję katalizatorów w działalności enzymów. Brak tych mikroelementów powoduje w organizmach wyższych (u człowieka lub zwierzęcia) poważne zaburzenia i związane z tym choroby . Istotną rolę odgrywa również promieniotwórcze działanie pierwiastków, co obecnie coraz szerzej uwzględnia się w dochodzącej do głosu nowej gałęzi wiedzy — radiestezji.

Witaj na moim blogu o nieruchomościach! Na co dzień pracuje jako agentka pośrednicząca w zakupie nieruchomości, o tej branży dowiedziałam się już bardzo wiele dlatego postanowiłam prowadzić tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą! Zapraszam do czytania!

Grupy botaniczne

Rośliny zielarskie należą do różnych grup botanicznych, które łączy głównie przydatność dla potrzeb człowieka. Potrzeb te jednak są różnorakie. Najważniejszą grupę stanowią rośliny lecznicze, znajdujące szerokie zastosowanie w medycynie i weterynarii. Te dziedziny wiedzy należy uważać za naj starsze, ponieważ istnieją od początków byt owania człowieka.
Do drugiej grupy należą rośliny przyprawowe, stojące na pograniczu między roślinami leczniczymi i tymi, które stanowią pożywienie. Dawniej były dodatkiem wyłącznie ze względów smakowych i zapachowych. Obecnie uznaje się ich walory również z uwagi na zawarte w nich substancje, ułatwiające trawienie i właściwe przyswajanie pożywienia.

Witaj na moim blogu o nieruchomościach! Na co dzień pracuje jako agentka pośrednicząca w zakupie nieruchomości, o tej branży dowiedziałam się już bardzo wiele dlatego postanowiłam prowadzić tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą! Zapraszam do czytania!

Rosliny ojekowe i miododajne

Rośliny olejkodajne lub, jak mówimy w skrócie, olejkowe to te, które zawierają duże ilości olejków eterycznych i używane są do ich ekstrakcji. Służą one do aromatyzowania produktów spożywczych, leków i kosmetyków. Większość z nich ma również właściwości lecznicze. Rośliny barwierskie, które w soku komórkowym zawierają barwniki naturalne, przydatne są do farbowania produktów spożywczych, tkanin i innych przedmiotów użytkowych. Często ujawniają one swoje właściwości barwiące dopiero w środowisku o określonym odczynie, co umożliwia zachowanie trwałości barwy. Rośliny miododajne zawierają nektar lub pyłek kwiatowy potrzebny pszczołom do życia i produkcji miodu, przy czym nektar pochodzący z roślin leczniczych ma na ogól te same właściwości, jakimi odznacza się roślina, z której był zbierany.

Witaj na moim blogu o nieruchomościach! Na co dzień pracuje jako agentka pośrednicząca w zakupie nieruchomości, o tej branży dowiedziałam się już bardzo wiele dlatego postanowiłam prowadzić tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą! Zapraszam do czytania!

Rośliny garbnikowe

Czasami wyodrębniamy także mało już dziś znaną grupę roślin garbnikowych, obfitujących w związki, zwane garbni kami, które służą głównie do garbowania skór. Podział ten jest w gruncie rzeczy formalny i trudny do przepro wadzenia, ponieważ wiele roślin zalicza się do kilku lub co najmniej dwu grup. I tak, lawendę można zaliczyć do roślin leczniczych, olejkodajnych, a nawet ozdobnych ; dąb — do leczniczych, barwierskich i garbnikowych; mniszek – do leczniczych oraz miododajnych itp. Rodzaje surowców zielarskich. Różne części tej samej rośliny zawierają na ogół różne i w różnych ilościach gromadzone substancje przydatne Człowiekowi.

Witaj na moim blogu o nieruchomościach! Na co dzień pracuje jako agentka pośrednicząca w zakupie nieruchomości, o tej branży dowiedziałam się już bardzo wiele dlatego postanowiłam prowadzić tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą! Zapraszam do czytania!

Aklimatyzacja

Takie próby dostosowania się roślin do nowych warunków sterowane przez człowieka nazywamy aklimatyzacją. Odgrywa ona poważną rolę w zielarstwie. Przez wiele wieków, a nawet tysięcy lat, zielarstwo opierało się głównie na zbiorze roślin ze stanu naturalnego, to jest z miejsc występowania poszczególnych gatunków. Miejscowi lub wędrowni zbieracze — w miarę poznawania roślin i umiejętności ich wykorzystywania — stanowiska te eksploatowali. Z biegiem lat człowiek chciał posiadać rośliny zielarskie w najbliższym otoczeniu i — podobnie jak to miało miejsce z warzywami — próbował je przenosić i uprawiać. Część roślin samorzutnie przemieszczała się przez nasiona za pomocą wiatru lub zwierząt w stosunkowo nieraz odległe rejony, gdzie znajdowała także korzystne warunki do rozwoju i przystosowywała się do nich.

Witaj na moim blogu o nieruchomościach! Na co dzień pracuje jako agentka pośrednicząca w zakupie nieruchomości, o tej branży dowiedziałam się już bardzo wiele dlatego postanowiłam prowadzić tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą! Zapraszam do czytania!

Odkrycia nowych lądów

Do przemieszczania się niektórych gatunków roślin zielarskich z odległych kontynentów przyczyniały się odkrycia nowych lądów. Zasadniczym jednak hamulcem w tym procesie były zawsze odmienne warunki środowiskowe poszczególnych rejonów świata. Można wyróżnić cztery zasadnicze regiony klimatyczne, między którymi te przemieszczenia następowały: strefa klimatu chłodnego, umiarkowanego (do którego należy Polska), ciepłego i tropikalnego. Najtrudniejsze jest przystosowanie się roślin do klimatu o diametralnie różnych warunkach, znacznie łatwiejsze natomiast do klimatu zbliżonego do warunków, z których roślina pochodzi. Większość roślin zielarskich uprawianych w Polsce pochodzi z klimatu ciepłego, przeważnie z pobrzeży Morza Śródziemnego lub z Azji Mniejszej (anyż, czarnuszka, estragon, hyzop, kolendra, koper włoski, lawenda, melisa, ruta, szałwia czy tymianek).

Witaj na moim blogu o nieruchomościach! Na co dzień pracuje jako agentka pośrednicząca w zakupie nieruchomości, o tej branży dowiedziałam się już bardzo wiele dlatego postanowiłam prowadzić tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą! Zapraszam do czytania!